top of page

INTERVENCIONS

Espai Blau

Aquest servei, associat a la Fundació Lovaas, està dirigit a nens i adolescents amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) o problemes de conducta. És una intervenció intensiva i individual que actua sobre totes les àrees del desenvolupament que estan afectades.

 

Aquest tipus d’intervenció s’inicia a les instal·lacions d’Abancem i en el moment en que l’alumne està preparat (quan l’avaluació funcional ho recolza), la intervenció passa a ser combinada. Això significa que es mantenen algunes sessions en el centre I s’incorporen d’altres a l’entorn naturalitzat (domicili, escola o comunitat). Així podem treballar la generalització de les diferents habilitats i contextos.

 

Les nostres intervencions comprenen des de les 5 hores a les 20 hores setmanals, aconseguint així un major impacte de la intervenció en la qualitat de vida de les persones diagnosticades i les seves famílies.

Quins beneficis té iniciar la intervenció al centre?

Permet establir l’estructura de treball i les contingències conductuals de manera més àgil, així com tenir més control sobre l’ambient, més disponibilitat de tot l’equip I poder proporcionar i poder triar entre una gran varietat de reforçadors, entre d’altres. Tots aquests aspectes faran possibles que la posterior generalització sigui més ràpida i consistent.

Espai Taronja:

Amb l'objectiu de treballar les habilitats socials i incorporar allò treballat en les sessions individuals, a Abancem oferim intervencions en grup formats per dos o tres integrants. El criteri de formació dels grups és clínic, basat en el nivell d'habilitats i perfil de cada estudiant.

 

A l'inici de la formació del grup s'estableixen objectius tant individualitzats com grupals (afavorint així la cohesió de la mateixa i el treball en equip). La revisió periòdica d'aquests objectius ens permetrà comprovar els avenços tant de el grup en el seu conjunt com de cada un dels estudiants.

 

Es tracta d'una intervenció que combina una sessió de 2 hores de treball individual amb una sessió de 1h 30 minuts de treball grupal, totes dues amb freqüència setmanal. 

Aquesta combinació ens permet treballar les dificultats que puguin anar apareixent de manera més concreta i adaptada a les necessitats de cada cas.  

 

Aquesta modalitat pot ser complementària a la intervenció individual i es recomana per a aquells estudiants que en el seu programa individualitzat han adquirit ja certes habilitats prerrequisites per poder començar a beneficiar-se d'una intervenció amb iguals.

Espai Blanc:

Aquest servei està destinat a nens i adolescents que presenten dificultats d'aprenentatge específiques.  

 

Es porta a terme al centre i es contracten de manera aïllada o amb bons podent, així, treballar sobre dificultats puntuals i / o perllongades en un període de temps.

A l'igual que en les intervencions anteriors, i sempre dins d'el marc de l'ABA, la nostra principal eina de treball és el reforçador positiu, creant un entorn altament motivador i individualitzant la intervenció a les necessitats de cada alumne.

 

L'objectiu principal és poder dotar l'estudiant de les eines necessàries perquè pugui gestionar autònomament el seu propi procés d'aprenentatge.  

 

Sempre que és necessari proposem coordinacions amb els centres escolars per poder consensuar els objectius de treball i assegurar la correcta generalització d'aquests al context educatiu. 

Fases comuns de les
intervencions:

01

AVALUACIÓ HABILITATS INICIALS
 
A l'inici de la intervenció, cal fer una avaluació de les habilitats inicials de l'infant o adolescent. Això ens permet situar-lo en el punt exacte del seu desenvolupament per poder establir els objectius de treball.

02

SESSIONS CLÍNIQUES

 

A més de les avaluacions semestrals, també es duen a terme supervisions en les quals es valora, amb dades quantitatives, el rendiment, els avenços i les dificultats amb què ens anem trobant dia a dia i s'estableixen les pautes necessàries per, a poc a poc , anar avançant en l'adquisició de noves habilitats.

A les supervisions es pauten els objectius a curt termini que ens permeten assolir els objectius proposats en l'avaluació inicial.

La freqüència de les supervisions s'estableix en funció del nombre d'hores d'intervenció.

03

DESENVOLUPAMENT SESSIONS EDUCATIVES

Les sessions educatives poden desenvolupar-se tant en el centre com en un entorn naturalitzat. Durant les sessions es treballen els objectius a curt termini en situacions 1:1 o en petit grup i de manera estructurada. S'utilitza el reforçador positiu (activitat desitjada) creant un entorn altament motivador.

04

AVALUACIÓ SEMESTRAL

Cada 6 mesos es realitza una avaluació que ens permet saber si s'han adquirit els objectius semestrals pautats per a aquest interval i saber si s'ha produït un aprenentatge significatiu. Tot això ens permet establir nous objectius de treball.

ESCRIU-NOS

Psicòlogues especialistes

en Autisme Infantil

Gracias! Me pondré en contacto contigo lo antes posible.

  • autismo abancem
  • autismo abancem
  • autismo abancem
  • autismo abancem
bottom of page