. INTERVENCIONS.

Característiques

Les nostres intervencions van dirigides principalment a nens i adolescents que han estat diagnosticats amb algun trastorn de l'Espectre de l'Autisme.

 

No obstant això, cal destacar que l'Anàlisi Aplicat de l'Comportament també és un mètode útil a l'hora de parlar d'altres dificultats (TDAH, síndrome de Down ...) atès que s'adapta sempre a les necessitats de cada cas i va dirigida a el desenvolupament de totes les àrees crítiques en el desenvolupament, tant les que impedeixen que es doni l' aprenentatge com les que són susceptibles de generar-ne més.

 

Les nostres intervencions van des de les 5 hores a les 20 hores setmanals, aconseguint així un major impacte en la intervenció i en la qualitat de vida de les persones diagnosticades i les seves famílies.

 

A abancem oferim dos tipus d'intervencions, intensives o consultories.

 

En les intervencions intensives, abancem és qui proporciona tot el personal que treballarà amb el nen o l'adolescent (educador/és i consultor).

 

En canvi, en el servei de consultoria, la família és qui proposa a l'educador que portarà a terme les sessions educatives, tot i que es manté el consultor per part d' abancem.

La persona que serà responsable de l'acompliment de les sessions educatives, rep una formació inicial per part d'abancem i una constant supervisió per part de centre.

 

L'estructura de treball és exactament la mateixa en ambdós tipus d'intervenció, de manera que les dues intervencions compten amb una avaluació inicial i semestral d'habilitats, sessions clíniques establertes en funció del nombre d'hores que es treballi amb el nen i formació continuada a l'educador .

Fases intervenció

01

AVALUACIÓ HABILITATS INICIALS

 

A l'inici de la intervenció, cal fer una avaluació de les habilitats inicials de l'infant o adolescent. Això ens permet situar-lo en el punt exacte del seu desenvolupament per poder establir els objectius de treball.

02

SESSIONS

CLÍNIQUES

 

A més de les avaluacions semestrals, també es duen a terme supervisions en les quals es valora, amb dades quantitatives, el rendiment, els avenços i les dificultats amb què ens anem trobant dia a dia i s'estableixen les pautes necessàries per, a poc a poc , anar avançant en l'adquisició de noves habilitats.

A les supervisions es pauten els objectius a curt termini que ens permeten assolir els objectius proposats en l'avaluació inicial.

La freqüència de les supervisions s'estableix en funció de l'nombre d'hores d'intervenció.

03

DESENVOLUPAMENT SESSIONS EDUCATIVES

 

Les sessions educatives es desenvolupen en un entorn naturalitzat, el que significa que es duen a terme principalment en el domicili de l'infant o adolescent. Durant les sessions es treballen els objectius a curt termini en situacions d'1 a 1 i de manera estructurada. S'utilitza el reforçador positiu (activitat desitjada) creant un entorn altament motivador.

04

AVALUACIÓ SEMESTRAL

 

Cada 6 mesos es realitza una avaluació que ens permet saber si s'han adquirit els objectius semestrals pautats per a aquest interval i saber si s'ha produït un aprenentatge significatiu. Tot això ens permet establir nous objectius de treball.

05

FORMACIÓ A PARES

 

Totes les intervencions compten amb 1 hora addicional a la setmana de formació a les famílies o als cuidadors. Cada intervenció és individualitzada i adaptada a les necessitats de cada cas, de manera que la formació a la família o als cuidadors també ha de ser-ho. Tot i així, sempre es treballen alguns aspectes generals, com poden ser:

 

- Gestió de l'reforçador.

- Gestió de les conductes inapropiades.

- Programació.

- Dificultats específiques que la família destaqui.

ESCRIU-NOS

Ana Cerrato Martínez.

 

Psicòloga especialista en Autisme Infantil

Gracias! Me pondré en contacto contigo lo antes posible.

  • autismo abancem
  • autismo abancem
  • autismo abancem
  • autismo abancem
  • autismo abancem